Ausus

Oleme ausad oma klientide, kaastöötajate ja iseendi suhtes. Me ei paku kunagi klientidele toodet või teenust, mida tal tegelikult vaja ei lähe. Ka mitte siis, kui see meile majanduslikult kasulik oleks.

Vastutustunne

Pakume oma klientidele tooteid, millesse ise usume. Kui me toodet müügikõlblikuks ei pea, ei paku me seda ka oma kliendile. Me julgeme võtta vastutust ja saame aru oma vigadest. Me vastutame endale võetud kohustuste eest.

Paindlikkus

Oleme avatud erinevatele lahendustele. See aitab meil leida parimaid lahendusi oma klientidele. Kui üks lahendus peaks osutuma ebasobilikuks, leiame teise.

Kvaliteedi tõstmine

Oleme pühendunud kliendile parima toote pakkumisele, kuna klient on seda väärt. Otsime pidevalt veelgi paremaid tooteid.

Areng ja järjepidavus

Oleme kursis erinevate materjalitootjate arengute ja trendidega.Läbi arengu me rahuldame oma klientide, partnerite ja iseendi vajadusi. Õpime enda ja teiste kogemustest-nii heast kui halvast. Me hindame oma ala spetsialiste.

Missioon

Klientide muutuvate vajaduste rahuldamine ja nende töö-ja elukeskonna paremaks muutmine.