EPOX OÜ poolt paigaldatud toodetele kehtib 2 aastane garantii, mis hõlmab materjali paigaldamist vastavalt tooteselgitusele ning materjali tootjapoolset garantiid.
Soovime oma klientidele pakkuda kvaliteetseid tooteid ja head teenindust, millele anname garantii järgnevate tingimuste täitmisel:

 • toode on paigaldatud vastavalt tooteselgitusele
 • toodet kasutatakse sihtotstarbeliselt (vastavalt ettenähtud mehhaanilisele ja keemilisele koormusele)
 • toodet puhastatakse vastavalt hooldusjuhendile.

Garantii hakkab kehtima Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peab Ostja garantiiajal ilmnenud defektidest EPOX OÜ-le teatama mõistliku aja jooksul (1 kuu), esitades kirjaliku pretensiooni. Pretensioonis tuleb ära näidata defektse Toote nimetus ning vea kirjeldus. Pretensioonile peab olema lisatud Toote ostu tõendav dokument. Asendatud ja parandatud Toodetele kehtivad garantiitingimused nagu uutele toodetele. Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid Toote garantii kestuse ajal ilmnevad vead kõrvaldab EPOX OÜ oma kulul mõistliku aja jooksul(1 kuu ).

Garantii katkeb, kui

 • põrandat pole kasutatud vastavalt otstarbele ja põrandakattele ettenähtud koormustele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud
 • garantiiaja jooksul on toimunud muudatused tootmistegevuses,mis võivad suurendada koormusi põrandale
 • põrandat on garantiiaja jooksul ise remonditud või ostja poolt valesti hooldatud
 • vigastuste põhjuseks on ettevaatamatu seadmete või kaupade transport
 • põrandakatte paigaldamise ajal on EPOX OÜ-st mitte tulenevatel põhjustel muutunud paigaldamistingimused(tolm,temperatuuri langus või tõus,õhuniiskuse tõus jms.)

Garantii alla ei kuulu

 • põranda loomulik kulumine,kriimustused ja pleekimine
 • hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal
 • põranda määrdumine
 • põranda mehhaanilised vigastused (nt.raskete esemete kukkumised)
 • põranda keemilisest koormusest tingitud vigastused(nt.kangete hapete ja leeliste sattumine põrandale)
 • ehituskonstruktsiooni vigade tõttu põrandasse pragude tekkimine

Küsi lisainfot